Gamla Pershyttans Bergsmansby

Gamla Pershyttan är en välbevarad bergsmansby där människor brutit malm och tillverkat järn från 1300-talet fram till modern tid.

Pershyttan är ett unikt minnesmärke från Bergslagens storhetstid. Här kan du som besökare fortfarande se och förstå sambandet mellan naturtillgångar – malm, skog, rinnande vatten – och framställning av järn i hyttan. Ingen annan bergsmansby är så välbevarad. Här finns hytta, hyttby, gruvområde med gruvor, industrilämningar, transportsystem, vattensystem, enskilda byggnader och miljöer. Alla dessa delar berättar tillsammans med det omgivande landskapet om hur hytt- och gruvdrift påverkat landskapet från medeltiden fram till mitten av 1900-talet. Här kan du följa delar av det svenska bergsbrukets utveckling men också människors livsvillkor i en gruv- och hyttby.


Gamla Pershyttans Bergsmansby