Fryksås - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Fryksås ligger i Orsa kommun och är ett gammalt fäbodställe. I närheten finns skidorten Grönklitt och en djurpark.

Fryksås fäbod

Fäbodstället Fryksås har troligen anlagts redan under senmedeltiden. I Gustav Vasas jordebok från 1540-talet anges att en skattebetalande bonde hade ägor i Fryksås som då kallades Ffreculzåsz. Fäboden, som hörde till Bonäs by i Mora, växte och blev ett mycket stort fäbodställe – kanske Sveriges största. På fäboden fanns ca 40 fäbodgårdar och det natursköna läget gjorde att fäboden redan i slutet av 1800-talet blev ett turistmål i bygden. Fram till 1964 var Fryksås en levande fäbod.

Den gamla fäbodmiljön är i stort sett väl bevarad och de flesta ursprungsgårdarna i fäboden finns kvar samtidigt som en viss komplettering skett. Två gårdar har utvecklats till turistanläggningar.


Fryksås - Kulturbilder