Hållnäshalvön Tierp - Kulturbilder

En film av Kultursverige

I Hållnäs, som ligger i Tierps kommun, finns ett projekt som kallas ”Projekt Hållnäshagar”. Syftet med projektet är:

att de värdefullaste betes- och slåttermarkerna åter betas eller slås,
att kunskaperna om skärgårdens natur- och kulturmiljövärden ökar,
att människors tillgänglighet till fina platser ökar.

Projekt Hållnäshagar är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen, Världsnaturfonden WWF, djur- och markägare m.fl. medfinansierat av statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt.


Hållnäshalvön Tierp - Kulturbilder